Iulie şi august 1849, Bistrita capitala Transilvaniei

Documente din colecţia Iulian Marţian, arată că Ludovic Wohlgemuth a fost trimis de împăratul austriac să restabilească ordinea în Transilvania şi să înăbuşe ultimele pusee ale Revoluţiei de la 1848-1849 din zonă.

Baronul a luat şi măsuri pentru redresarea economiei, şubrezită de prezenţa pe piaţă a trei monede. Pe lângă moneda imperială, cea austriacă, mai apăruseră şi monedele ruseşti şi maghiare

Primul guvernator militar şi civil al Transilvaniei primise împuternicire imperială de a hotărâ singur în probleme importante fără să se mai consulte cu împăratul de la Viena, Francisc Iosef.

Wohlgemuth s-a stabilit la Bistriţa pentru că în judeţ era Regimentul al II-lea de graniţă la Năsăud, singurul care, în timpul Revoluţiei patşoptiste, a rămas fidel împăratului de la Viena. Regimentul avea companii de soldaţi pe Văile Şieului şi Bârgăului, cu alte cuvinte guvernatorul era în siguranţă în această zonă, bine apărată de grănicerii năsăudeni.

Sursa: historia.ro

Translate »