TABĂRA MILITARĂ DE LUCRU ROMÂNO-GERMANĂ DE LA CIMITIRUL DE ONOARE ”SF. MINA” DIN FOCȘANI

TABĂRA MILITARĂ DE LUCRU ROMÂNO-GERMANĂ DE LA CIMITIRUL DE ONOARE ”SF. MINA” DIN FOCȘANI

TABĂRA MILITARĂ DE LUCRU ROMÂNO-GERMANĂ DE LA CIMITIRUL DE ONOARE ”SF. MINA” DIN FOCȘANI

DEUTSCHE VOLKSBUND KRIEGSGRABERFURSORGE e.V.
UNIUNEA POPULARĂ GERMANĂ
PENTRU ÎNGRIJIREA
MORMINTELOR DE RĂZBOI
Reprezentanța în ROMÂNIA

Instituția împuternicită de Guvernul Republicii Federale Germania pentru aplicarea tehnică a Acordului
româno-german privind mormintele de război, semnat la 25 iunie 1996 și ratificat prin Legea 170/1997

COMUNICAT DE PRESĂ:

După o pauză de opt ani, în perioada 16-26 august a.c., la Cimitirul de Onoare ”Sf.
Mina” din Focșani, s-a desfășurat o nouă tabără militară de lucru organizată de Uniunea
Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK, asociaţie umanitară de
utilitate publică aflată sub patronajul Președintelui Germaniei).
Pentru realizarea lucrărilor de întreținere planificate la cimitir, detașamentului militar
german – venit din landul Saxonia – i s-au alăturat și militari români din Brigada 8 ROT.
Tinerii militari din ambele țări au reușit, umăr la umăr, să îmbunătățescă vizibil starea
necropolei, toate crucile din piatră fiind curățate, iar numele celor căzuți revopsite. Acolo
sunt înhumați, alături cele câteva mii de militari germani, și un număr important de militari
români, unguri, austrieci și ruși, morți în ambele războaie mondiale.
La încheierea activității a avut loc o scurtă dar emoționantă ceremonie, în sunetele
unei trompete fiind aprinse candele și depuse coroane de flori spre amintirea celor morți. Un
moment comemorativ special a fost organizat la mormânul maiorului Eduard Buchner,
deținătorul Premiului Nobel pentru chimie în 1907, rănit și sfârșit din viață la Focșani cu
exact 104 ani în urmă…
Spiritul camaradersc care a animat echipa româno-germană de-a lungul celor două
săptămâni ale taberei a confirmat și de astă dată, cu succes, actualitatea devizei VDK:
”Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden (Înțelegere deasupra Mormintelor –
Muncă pentru Pace)”.

Fondată în 1919, Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război
(Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) îngrijește mormintele a 2,8 milioane de
soldați, situate în 832 de cimitire din 46 de țări. Pe teritoriul României, în circa 170 de
localități, sunt înhumate rămăşiţele a peste 95.000 de militari germani căzuţi în ambele
războaie mondiale. Printre cele mai mari cimitire de război se numără și cele din județul
Vrancea (Țifești, Bordești, Soveja și Focşani).
Organizate după încheierea, în 1996, a Acordului interguvernamental românogerman privind mormintele româneşti de război, primul acord semnat de statul român în
acest domeniu, taberele de îngrijire a cimitirelor de onoare sunt și ele o expresie a bunei
colaborări dintre cele două țări – membre U.E. și N.A.T.O. –, bazate pe înțelegere și
încredere.
Următoarea tabără va avea loc în luna octombrie, tot în Vrancea, la Țifești, la marele
Cimitir de onoare Frunzoaia.

Translate »