Scopul proiectului „Salvăm Pădurea Codrișor” este restabilirea, prin Hotărâre de Consiliu Local inițiată de cetățeni, a destinaţiei iniţial stabilite(pădure-parc) pentru pădurea Codrișor, în loc de defrişare pentru realizarea variantei ocolitoare şi amenajarea pe întreaga suprafaţă a pădurii a unor puncte de atracţie. În acest sens, se va putea valorifica potenţialul urbanistic, peisagistic şi turistic al dealului Codrişor, se va asigura viabilizarea şi creşterea atractivităţii zonei cu participarea cetăţenilor oraşului. Se va asigura punerea în valoare a dealului Codrişor, a pădurii şi a panoramei asupra oraşului şi crearea unei zone naturale de agrement, foarte aproape de zonele rezidenţiale ale oraşului; parcul municipal, construit la inceputul sec.XX, cu o suprafaţă de cca 7 ha, este prea mic pentru actuala populaţie a oraşului; de la parcul municipal până la pădurea Codrişor este o distanţă foarte mică, de 150-200 m.

Suprafața de spații verzi amenajate pentru agrement a municipului Bistrița va crește cu 36 ha.
În subsidiar, prin acest proiect, dorim să realizăm mobilizarea și responsabilizarea bistrițenilor pentru apărarea drepturilor lor privind un mediu înconjurător sănătos. De asemenea, în cadrul proiectului există numeroase activități de educație civică (atelierele propuse a se realiza în poienile din pădure) precum și implicarea copiilor si tinerilor în viața comunității. Reușita proiectului va consolida spiritul comunitar, în special în rândul tinerilor.

Translate »